کاردرمانی

خدمات کاردرمانی در منزل

خدمات درمانی که به شیوه فعالیت‌های ضروری جهت زندگی روزمره ، به توانبخشی بیماران می‌پردازد، کاردرمانی می گویند. هدف از کاردرمانی شناخت بایدها و نبایدها و اقدامات مفید و مضر زندگی است. محور اصلی کاردرمانی شناخت بدن و ارائه راهکارهایی برای راحت‌تر کردن زندگی روزمره است. کاردرمانی قسمت مهم و تاثیر گذاری از برنامه‌های توانبخشی ونگهداری از بیماران می باشد. متخصصین کاردرمانی نقش مهمی در افزایش کارایی و پیاده‌ سازی برنامه های جدید بیمار و بهینه‌سازی نتیجه درمان دارند. وقتی که محور اصلی کاردرمانی نیازهای روزمره زندگی است، به راحتی می‌توان این درمان طبیعی و موثر را در خانه انجام داد و نیازی جهت مراجعه به مراکز درمانی وجود ندارد. خیلی از بیماران نیاز به دریافت خدمات کاردرمانی دارند اما مشکلات فراوانی برای مراجعه به مراکز توانبخشی دارند، مراجعان محترم می‌توانند برای دریافت مشاوره و هماهنگ کردن با شماره‌های مرکز تماس حاصل فرمایید.