روانشناسی

خدمات روانشناسی و روان درمانی

درمان فردی(اضطراب،افسردگی،حملات پانیک،وسواس،کم رویی)
پیش از ازدواج(انجام تست های شخصیت،ارزیابی تخصصی)
طلاق(سوگ پس از طلاق،کودکان و طلاق،ازدواج مجدد)
خانواده و زوج درمانی(تعارضات زناشویی،بهبود روابط عاطفی)
مشاوره کودک(اضطراب،افسردگی،ترس،پرخاشگری)